Warunki gwarancyjne - serwis

1. Warunki gwarancji

1.1. Serwis teleland udziela gwarancji na usługi wykonywane w serwisie na okres wskazany na karcie gwarancyjnej:

  • usługi z użyciem części oryginalnych – 6 miesięcy.  
  • usługi z użyciem części zamiennych – 3 miesiące.

1.2. Naprawie gwarancyjnej nie podlega sprzęt, w którym serwis stwierdził usterkę spowodowaną z winy użytkownika m.in.:

  • uszkodzenie mechaniczne np. spowodowane upadkiem,
  • zalanie/zawilgocenie,
  • ingerencja poza serwisem teleland, np. naprawa samodzielna lub w innej firmie,
  • w przypadku nieprawidłowej eksploatacji towaru przez użytkownika,
  • uszkodzenie plomb gwarancyjnych (stiker, naklejka).

1.3. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do serwisu niezwłocznie po wystąpieniu usterki.

1.4. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej. Samoistne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powodują utratę gwarancji

1.5. Numer seryjny urządzenia musi odpowiadać numerowy seryjnemu podanemu na karcie gwarancyjnej.

1.6. Serwis teleland nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed oddaniem urządzenia do naprawy.

1.7. Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania stron karty gwarancyjnej unieważniają gwarancję.

1.8. Gwarancji podlegają tylko części wymienione przez serwisanta lub złe ich zamontowanie.

2. Przebieg gwarancji

2.1. Użytkownik dostarcza sprzęt do serwisu przy ul. Korkowej 24A lok.11  w Warszawie na własny koszt lub po uzgodnieniu – sprzęt może zostać odebrany przez serwisanta.

2.2. Serwis usunie usterkę najszybciej jak to jest możliwe, w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Call Now Button